SunnyTour - levná dovolená a zájezdy - RESTE s.r.o.

Newsletter

 


V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobní údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti RESTE s.r.o., IČ 29242169, se sídlem Masarykovo nám. 31, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika (dále jen „Správce“. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru ANCHOICE CZ s.r.o., IČ 29057680, se sídlem Moskevská 55/26, Liberec, 460 01, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však Správce v současné době nevyužívá.

Údaje, které budeme na základ Vašeho souhlasu zpracovávat, obsahují Váš email a informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích).

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy automatického periodického zasílání informací a nabídek služeb v oblasti cestovního ruchu. K tomuto účelu mohou být Vaše údaje dále marketingově zpracovávány, analyzovány, profilovány, shromažďovány, monitorovány, vyhodnocovány a uchovávány s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a to vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoli déle než 36 měsíců od udělení souhlasu do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které naleznete zde.

Vytvářím objednávku...