SunnyTour - levná dovolená a zájezdy - RESTE s.r.o.

Obchodní podmínky prodeje zájezdů

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Podmínky prodeje zájezdů – úvod

RESTE s.r.o., sídlem Masarykovo nám. 31, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, IČ 29242169, zapsaná u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67872 (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů a se všemi má řádně uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu. Všechny CK, se kterými spolupracujeme, jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

U zájezdů je vždy na www stránce uvedeno, kde lze zájezd objednat, uvedena pořádající CK.
CA sunnytour.cz si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdů do databáze serveru. I přes časté aktualizace volných zájezdů se může stát, že zájezd bude v tu samou chvíli vyprodán nebo přeceněn ze strany CK.
Ca sunnytour.cz nenese odpovědnost za případné škody zákazníka vzniklé v souvislosti s nepřesnými daty na stránkách CA sunnytour.cz.


 

Objednávka a vyřízení zájezdu

CA nabízí zájezdy za stejnou cenu a za stejných podmínek jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

Zájezdy je možné objednat telefonicky, emailem, prostřednictvím www.sunnytour.cz nebo osobně v kanceláři (Masarykovo nám. 31, Bystřice nad Pernštejnem).

Po obdržení dotazu zákazníka CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající CK. Pokud je poptávaný zájezd volný, vytvoří u pořádající CK předběžnou rezervaci za předpokladu, že má objednávka všechny náležitosti a sdělí mu dobu platnosti rezervace a konečnou cenu zájezdu. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a nabídne mu vhodnou alternativu.

Každý zákazník si může na stránkách provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. CA vyřizuje objednávky v tom pořadí, v jaké přišly.  Jakmile je rezervace úspěšná, neprovádí CA ověřování dalších kapacit a vyrozumí zákazníka telefonicky, emailem nebo sms. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou.

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající CK.
V takovém případě je CA oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky cestovní kanceláře zálohu až do výše 100% ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.CA si vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybějícím telefonním číslem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

Ca sunnytour.cz nenese odpovědnost za případné škody zákazníka vzniklé v souvislosti s nepřesnými daty na stránkách CA sunnytour.cz. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a v pokynech k zájezdu.

 

 

Cestovní smlouva a platba zájezdu

V případě úspěšné rezervace potvrzené z obou stran je zákazníkovi zaslána cestovní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co nejkratší době. Tímto se termíny pro platbu zálohy/doplatku stávají pro klienta závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany klienta. Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. 
 

V případě objednávky zájezdů v době více než jednoho kalendářního měsíce před uskutečněním zájezdu, je klient povinen uhradit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním (u některých CK i 65 dnů), tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ klient hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy pak celou částku skládá v den podpisu smlouvy.


Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých CK, které jsou součástí cestovní smlouvy. Klient je povinen si uchovat doklady o provedení platby pro případ nejasností, co se týká platby.

Pokud dojde při výjimečných případech ke zrušení pořádaného zájezdu  danou cestovní kanceláří, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. CA si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné neplánované náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

 

Platby lze provést bankovním převodem na účet CA nebo CK, složením hotovosti v bance, nebo na pobočce CK.
Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet.

 

 

 

Cestovní doklady a pokyny

Veškeré podklady k realizaci zájezdu (cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd.) obdrží zákazník od CA nebo spolupracující CK přibližně jeden týden až 3 dny před odjezdem/odletem. Podklady budou zaslány poštou, e-mailem nebo si je může zákazník vyzvednout osobně v provozovně CA. V případě zájezdů z nabídky Last Minute jsou tyto doklady předány v co nejbližší době po splnění všech podmínek zájezdu. Letenky, event. další doklady mohou být zákazníkovi předány až na letišti před odletem. Pokyny pro zájezd jsou připravovány danou CK a CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.


Storno podmínky a reklamace

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd až do okamžiku zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Po podpisu smlouvy se  na stornování zájezdu vztahují stornovací podmínky pořádající CK.
 

Reklamace zájezdů je možné vyřizovat zprostředkovaně přes cestovní agenturu nebo přímo u dané CK dle jejích platných smluvních podmínek. Reklamace se podává písemně spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající cestovní kanceláře, fotografiemi apod. CA jako zprostředkovatel není oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající cestovní kanceláři, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.


 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klientů, získané činností CA , jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutím těchto údajů dává klient souhlas k jejich zpracování a uchovávání dle příslušných právních předpisů.

Vytvářím objednávku...